Aliasy pocztowe

Informacje ogólne

Aliasy to “wirtualne” konta pocztowe, na które wysyłana poczta jest przekierowywana na już istniejące konto. Możemy zatem sobie stworzyć główne konto j.kowalski@mojafirma.pl, a oprócz tego dodatkowe adresy jan@mojafirma.pljanek@dpoczta.pl itp.

Ponadto dzięki możliwości przekazywania poczty do kilku docelowych skrzynek, możemy utworzyć jeden widoczny dla klientów adres np. biuro@mojafirma.pl i ustawić przekierowanie na adresy poszczególnych pracowników, np. do j.kowalski@mojafirma.pl oraz j.nowak@mojafirma.pl.

Użytkownik skrzynki e-mail może używać w nagłówku FROM dowolnego aliasu, który został przypisany do skrzynki.

Dodawanie nowego aliasu

Aby dodać nowy alias, wybieramy w dPanelu z menu  Poczta e-mail, a następnie klikamy zielony przycisk Dodaj alias lub przekierowanie .

Następnie wyświetli nam się okienko, gdzie możemy zdefiniować przekierowanie.

Podajemy nazwę istniejącej skrzynki lub wpisujemy nową nazwę. Z lewej listy Dostępnych skrzynek wybieramy, gdzie mają być przekazywane wiadomości. Zaznaczony adres zostanie przeniesiony na listę z prawej strony. Można od razu zdefiniować więcej niż jeden adres, na który mają być przekierowywane wiadomości. Jeżeli już zdecydowaliśmy, gdzie mają być kierowane maile klikamy zielony przycisk Dodaj alias.

Nowy alias pocztowy pojawi się na liście wraz z skrzynkami e-mail z opisem Alias pod swoją nazwą. Po kliknięciu nazwy aliasu lub przycisku Szczegóły wyświetli nam się możliwość podejrzenia, gdzie są przekierowywane wiadomości, wystarczy kliknąć na Odbiorcy. Będą tam znajdowały się również informacje, kiedy zostało utworzone przekierowanie na konkretny adres.

W szczegółach aliasu możesz również zdefiniować kolejnych odbiorców przez kliknięcie przycisku Dodaj odbiorców.

Zostanie wyświetlony podobny formularz jak podczas definiowania nowego przekierowania. Nowo utworzone aliasy będą dodawana automatycznie w dPoczta.pl, z których będzie można wysyłać wiadomości.

Skrzynka i alias jednocześnie

Po utworzeniu nowego aliasu, który nosi identyczną nazwę jak skrzynka pocztowa, na liście wszystkich skrzynek będzie widniała adekwatna adnotacja.

Usuwanie aliasu pocztowego

Istnieją dwa sposoby usunięcia aliasu. Główny sposób znajdzie po kliknięciu Akcje obok nazwy aliasu będzie możliwość wyboru Usuń.

Pojawi się monit z prośba o potwierdzenie czynności. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden adres, na który są przekazywane wiadomości, zostaną one wyświetlone.

Drugą możliwością jest zdefiniowanie na jaki adres nie mają już być kierowane maile. Należy kliknąć nazwę aliasu lub przycisk Szczegóły obok nazwy aliasu i kliknąć Odbiorcy.

Wystarczy kliknąć Usuń obok wybranego adresu i zatwierdzić monit dotyczący zmian.

Dodanie aliasu na zewnętrzną skrzynkę pocztową

Aby dodać nowy alias, wybieramy w dPanelu z menu  Poczta e-mail, a następnie klikamy zielony przycisk Dodaj alias lub przekierowanie .

Następnie wyświetli nam się okienko, gdzie możemy zdefiniować przekierowanie.

Podajemy nazwę istniejącej skrzynki lub wpisujemy nową nazwę. Następnie klikamy opcję Zewnętrzny adres i podajemy nazwę skrzynki znajdującej się u innego operatora.

Nowy alias pocztowy pojawi się na liście wraz z skrzynkami e-mail z opisem Alias pod swoją nazwą. Po kliknięciu nazwy aliasu lub przycisku Szczegóły wyświetli nam się możliwość podejrzenia, gdzie są przekierowywane wiadomości, wystarczy kliknąć na Odbiorcy. Będą tam znajdowały się również informacje, kiedy zostało utworzone przekierowanie na konkretny adres.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły