Autoinstalator

Instalacja

W celu zainstalowania gotowej aplikacji logujemy się do dPanelu i wybieramy Strony WWW. Kolejną czynnością jest kliknięcie zielonego przycisku Dodaj.

Aby móc zakładać strony we własnej domenie a także w jej subdomenach, należy najpierw domenę zaparkować w zakładce Domeny. Wraz z zaparkowaniem domeny w tej samej zakładce można aktywować dla niej usługę poczty, aby móc zakładać w tej domenie skrzynki pocztowe.

Wyświetli się okienko z prośbą o podanie nazwy strony, wybranie rodzaju aplikacji oraz koniecznością akceptacji Licencji GPL po uprzednim zapoznaniu się z nią. W celu instalacji klikamy Dodaj stronę.

 

Aktualnie dostępne aplikacje to: WordPress, phpBB3, Joomla, Drupal, Magento oraz PrestaShop. Wraz z rozwojem dPanelu będą dodawane kolejne aplikacje.

Wybór Inna aplikacja spowoduje utworzenie pustej strony WWW, na której możesz zainstalować dowolną aplikację. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Po zatwierdzeniu dodania strony wyświetl się status wykonywanej operacji, o zakończeniu instalacji poinformujemy Cię powiadomieniem push na naszą aplikację mobilną (więcej informacji o aplikacji mobilnej znajdziesz tutaj), powiadomieniem e-mail oraz notyfikacją w dPanelu.

Status instalacji odświeża się automatycznie co kilka sekund. Zostaw okienko otwarte, aby monitorować stan instalacji.

Po ukończonej instalacji pojawi się czerwony przycisk Dane dostępowe, kliknięcie go spowoduje wyświetlenie wszystkich niezbędnych danych związanych z Twoją nową stroną. Dane dostępowe możesz pobrać również w postaci pliku PDF.

 

Jeżeli omyłkowo okno z statusem instalacji zostało zamknięte, dane dostępowe zawsze możesz podejrzeć klikając Akcje z prawej strony wybranej strony WWW i z listy wybierasz Dane dostępowe.

Zarządzanie aplikacją

W celu zarządzania automatycznie zainstalowaną aplikacją wystarczy przejść na listę stron WWW i kliknąć nazwę konta WWW lub przycisk Status z prawej strony nazwy.

Aplikacja – znajdziesz tutaj podstawowe informacje, czyli pod jakim adresem zalogujesz się do panelu administracyjnego oraz jaki jest login oraz hasło. Po kliknięciu Dane dostępowe wyświetlą Ci się wszystkie szczegóły powiązanych usług z stroną.

Informacje o stronie – podejrzysz do jakiego katalogu na serwerze FTP kieruje strona, jaka jest wersja PHP dla strony oraz kiedy aplikacja została zainstalowana oraz ostatnio modyfikowana. W tym miejscu również możesz podejrzeć dane dostępowe swojej strony.

Certyfikat SSL – informacje o certyfikacie SSL jaki jest aktywny dla serwisu. W celu zamówienia wystarczy kliknąć Zamów SSL. Instrukcje na ten temat znajdziesz tutaj.

Aliasy WWW – zbiór wszystkich aliasów WWW jakie są przypisane dla danej strony. Jak tworzyć aliasy znajdziesz tutaj. Możesz również w tym miejscu zdefiniować nowy alias lub przypisać już istniejący.

Adresy e-mail – lista powiązanych adresów e-mail z Twoją stroną.

Konta FTP – lista powiązanych kont FTP z danym serwisem. Po zalogowaniu się na wybrane konto FTP będziesz miał wgląd tylko do plików tej strony.

Bazy danych MySQL – możliwość podejrzenia jaki użytkownik MySQL oraz baza danych jest powiązana z wybranymi serwisem.

Lista możliwych akcji do wykonania na stronie WWW

Najważniejsze funkcjonalności z Twoją aplikacją znajdziesz pod przyciskiem Akcje z prawej strony obok nazwy strony WWW.

Dodaj opis

Definiujesz opis dla strony WWW, opis będzie wyświetlany obok nazwy serwisu.

Statystyki

Przekierowanie do statyk AwStats, logujemy się jak do dPanelu. Statystyki AwStats umożliwiają weryfikację jaki ruch odbywa się na stronie.

Zamów SSL

Możliwość zamówienia certyfikatu SSL dla wybranej strony WWW. Jak dokładnie wygląda proces zamawiania certyfikatu znajdziesz tutaj.

Dane dostępowe

Wszystkie najważniejsze dane związane z Twoim serwisem. Informacje o przypisanej bazie danych, koncie FTP oraz skrzynce e-mail.

Edycja

Niestety edycja automatycznie zainstalowanej aplikacji nie jest możliwa.

Usuń

Powoduje nieodwracalne usunięcie wybranej strony WWW oraz wszystkich powiązań z nią.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły