Bazy danych

Informacje ogólne

Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw programów) nazywany jest “systemem zarządzania bazą danych” (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze baza danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

Kopie zapasowe baz danych

W nowej wersji dPanelu można samemu przywrócić kopię zapasową. By to zrobić, należy kliknąć na “Bazy Danych” w nowym dPanelu, a następnie na “Kopie zapasowe”. Rozwinie się wtedy menu które umożliwi nam pobranie lub przywrócenie kopii zapasowej z konkretnej daty.

Dokładna instrukcja dostępna jest w artykule Kopia zapasowa (backup).

UWAGA: W celu przywrócenia kopii zapasowych starszych niż 5 dni, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta przez Helpdesk24.

Parametry dostępu do bazy danych

 • Host: informację o nazwie hosta znajdują się w dPanelu Beta, zakładce Bazy danych, po prawej stronie, w boksie Ustawienia
 • Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika Twojej bazy danych
 • Hasło: hasło wygenerowane podczas tworzenia użytkownika bazy danych
 • Nazwa bazy danych: nazwa wygenerowana podczas tworzenia bazy danych
 • Port bazy danych: 3306

Systemy zarządzania bazami

MySQL

MySQL to wielowątkowy i wieloużytkownikowy system zarządzania bazami danych (DBMS) rozwijany przez szwedzką firmę MySQL AB. MySQL zawiera świetne wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master->slave). Ma także doskonałą obsługę wielojęzyczności – każda tabela, a nawet każde pole może mieć własne ustawienie kodowania znaków. MySQL oferuje różne typy tabel (tablic), z których każdy typ przeznaczony jest do innego zastosowania. Najczęściej wykorzystywane to:

 • MyISAM – szybki, nietransakcyjny typ tabel. Jedynie on umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe.
 • InnoDB – Wolniejszy od MyISAM, jednak rekompensuje to wspieranie i logowanie transakcji.
 • MEMORY (do wersji 4.1 – HEAP) – najszybszy, gdyż wszystko jest przechowywane wyłącznie w pamięci RAM. Ma jednak kilka ograniczeń, między innymi nie przechowuje danych po wyłączeniu serwera MySQL.

MySQL cieszy się natomiast opinią jednego z szybszych serwerów bazodanowych, dzięki czemu znakomicie nadaje się jako serwer dla często odwiedzanych witryn WWW.

SQLite

SQLite – to system zarządzania bazą danych oraz biblioteka C implementująca taki system, obsługująca język SQL (ang. Structured Query Language). Została stworzona przez Richarda Hippa i jest dostępna na licencji public domain. Projekt został rozpoczęty w roku 2000. Biblioteka implementuje silnik SQL, dając możliwość używania bazy danych bez konieczności uruchamiania osobnego procesu DBMS. W wielu zastosowaniach, a w szczególności w systemach wbudowanych, takie rozwiązanie jest najpraktyczniejsze. Zawartość bazy danych przetrzymywana jest w jednym pliku (do 2 TB). Baza SQLite jest utrzymywana na dysku przy użyciu drzew binarnych (ang. B-Tree). Osobne drzewo jest używane dla każdej z tabel i każdego z indeksów. Bazy danych zapisywane są jako pliki binarne. Ich bezpieczeństwo jest oparte na zabezpieczeniach oferowanych przez używany system plików. Istnieje też projekt oferujący szyfrowanie baz danych SQlite na bieżąco.

Zarządzanie bazami danych dostępne również z poziomu aplikacji mobilnej.

Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

 • Google Play, jeśli używasz Android'a
 • App Store, jeśli używasz iOS'a
 • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 5 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły