dPoczta.pl

Podstawowe informacje

Domyślnie dla każdego konta włączony jest podstawowy zestaw filtrów antyspamowych: SpamAssassin, SPF/MX i RBL. Ustawienia domyślne można zmienić na liście skrzynek e-mail, dokładny opis znajdziesz tutaj.

Zarządzanie filtrowaniem wiadomości

Dodawanie filtru

Z poziomu dPoczta.pl możesz określić do jakich folderów w skrzynce mają być umieszczane przychodzące wiadomości.

Zdefiniowane filtry w dPoczta.pl są ustawiane na poziomie serwera, stąd będą one respektowane również w programach pocztowych.

Najprostszym sposobem zarządzania filtrami jest kliknięcie wiadomości i wybranie na górnym panelu Więcej, a następnie Utwórz filtr.

Pojawi się okienko definiowania nowego filtru, gdzie w pierwszym kroku wybieramy na podstawie jakich danych będziemy tworzyli filtr.

Po zaakceptowaniu przyciskiem Następny krok będziemy mogli już szczegółowo zdefiniować filtr na podstawie wybranej wiadomości.

Ustalamy nazwę filtru, który zostanie przypisany do domyślnego zbioru filtrów. Określamy jakie kryteria powinna spełniać wiadomość oraz wybieramy jaka czynność ma wtedy zajść, czyli do jakiego folderu ma być przenoszona wiadomość.

Oczywiście filtrami można zarządzać nie tylko przez zaznaczenie wybranej wiadomości. W celu przejścia do menu odpowiedzialnego za to klikamy Ustawienia i wybieramy zakładkę Filtry.

Pierwsza opcją jest możliwość zdefiniowania własnego zbioru filtrów, należy kliknąć ikonkę kółka z plusem pod listą Zbiór filtrów.

Podajemy nową nazwę oraz możemy zadecydować, czy ma on bazować na już stworzonym wcześniej w dPoczta.pl lub jeżeli posiadasz plik, w którym zawiera się zbiór filtrów możesz go do tutaj wgrać..

Dla wybranej skrzynki pocztowej może być aktywny tylko jeden zbiór filtrów.

Po zapisaniu zmian możesz przejść do tworzenia swoich własnych filtrów pocztowych. Wystarczy kliknąć ikonkę plusa w kółku na dole listy zatytułowanej Filtry.

W formularzu określasz nazwę filtr oraz na podstawie jakich reguł będzie bazował, a następnie określasz, gdzie ma zostać przeniesiona wiadomość. Po zdefiniowaniu wszystkiego klikasz Zapisz.

Jeżeli stwierdzisz, że dany filtr na chwilę obecną jest nie potrzebny nie musisz go usuwać. Wystarczy zaznaczyć opcję Filtr wyłączony.

Usuwanie filtru

W celu usunięcia filtru przechodzimy na Ustawienia, następnie Filtry i zaznaczamy zbiór albo filtr. Następnie wystarczy kliknąć ikonkę trybiku pod listą zbiorów filtrów lub pod listą filtrów i wybrać Usuń. W identyczny możemy włączyć lub wyłączyć filtr albo zbiór.

Zbiór filtrów posiada dodatkową opcje, która umożliwia pobranie danego zbioru w postaci pliku.

Zarządzanie filtrem antyspamowym Spam Assassin

W dPoczta.pl możesz zarządzać w sposób zaawansowany filtrem antyspamowym SpamAssassin.

Program SpamAssassin posiada algorytmy uczące się, oparte na metodach Bayesa. Program analizuje poszczególne listy, wydobywa z nich pewne charakterystyczne elementy (tokens) i zapamiętuje je w bazie danych, łącznie z wynikiem rozpoznawania (spam lub ham, czyli nie-spam).

Filtr bayesowski jest domyślnie włączony, jednak aby nie popełniać błędów, program uczy się wyłącznie na podstawie listów, dla których identyfikacja spam/ham jest niemal pewna. O tym, czy program włączył dany list do analizy, można przekonać się zaglądając do nagłówka X-Spam-Status. W praktyce wygląda to następująco.

  • Listy z wynikiem rozpoznawania 0,1 lub niższym są włączane do nauki jako ham (nie spam). Informacja w nagłówku: autolearn=ham.
  • Listy z wynikiem 12 i wyższym są włączane do nauki jako spam, przy czym z analizy nagłówków oraz analizy treści listu program musi uzyskać przynajmniej po 6 punktów. Informacja w nagłówku: autolearn=spam.
  • Listy nie spełniające powyższych warunków nie są używane do nauki. Informacja w nagłówku: autolearn=no.

Jak widać, nauka ta nie daje wyraźnych korzyści, ponieważ program nie uczy się rozpoznawania przypadków wątpliwych, a właśnie dla tych listów zdarza się zdecydowana większość błędnych decyzji. Dlatego też przewidzieliśmy możliwość samodzielnego douczania filtrów.

Po zalogowaniu się do dPoczta.pl należy wybrać Ustawienia a następnie SPAM.

Ustawienia Główne – w tej zakładce możesz określić próg punktowania wiadomości oraz opcje językowe otrzymywanych wiadomości.

Testy Spamu oparte o internet – niektóre kontrole wykorzystania usług internetowych w celu identyfikowania spamu. Możesz określić jakich czesz używać. Dokładny opis każdej pozycji sprawdzisz po kliknięciu ikony znaku zapytania z prawej strony.

Ustawienia Bayes – określanie automatycznej nauki wykrywania SPAMu.

 

Nagłówki Wiadomości – SpamAssassin dodaje nagłówki przetworzonych wiadomości, dostarczające informacji o wynikach.

Opcje Raportu – określasz w jaki sposób ma być prezentowany raport wyniku programu SpamAssassin.

Reguły Adresów – określasz czarną listę oraz białą listę dla swojej skrzynki pocztowej. Informacje te nie będą widoczne w dPanel.pl.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły