Poczta systemu Mac OS X

 1. Uruchamiamy program Mail.
 2. W uruchomionej aplikacji wybieramy zakładkę Mail, która jest w lewym górnym rogu. Wybieramy następnie Dodaj konto …
 3. Pojawi się okno z sugerowanymi klientami poczty, wybieramy Dodaj inne konto pocztowe i zatwierdzamy Dalej w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Uzupełniamy następnie dane w wyznaczonych polach i zatwierdzamy przyciskiem Utwórz w prawym dolnym rogu ekranu.

  Pełna nazwa – Wpisujemy imię i nazwisko.

  Adres e-mail – wpisujemy pełny adres e-mail dla skrzynki którą będziemy konfigurować.

  Hasło – wpisujemy hasło dla wybranej skrzynki e-mail.

 5. Po pobraniu danych pojawi się informacja o konieczności konfiguracji poczty ręcznie, wybieramy Dalej w prawym rogu ekranu.

 6. W nowym oknie uzupełniamy dane naszego serwera poczty przychodzącej, zatwierdzamy przyciskiem Dalej w prawym dolnym rogu ekranu.

  Typ konta – wybieramy protokół pocztowy (zalecany IMAP).

  Serwer pocztowy – wpisujemy adres serwera poczty przychodzącej (imap.dpoczta.pl).

  Użytkownik – podajemy pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “j.kowalski@wybranadomena.pl”.

  Hasło – wpisujemy hasło dla wybranej skrzynki e-mail.

 7. W oknie Informację o serwerze poczty przychodzącej, weryfikujemy czy wszystko jest prawidłowo.

  Prefiks ścieżki – opcjonalnie.

  Port: IMAP – 143 lub 993 (dla połączeń szyfrowanych) lub POP3 – 110 lub 995 (dla połączeń szyfrowanych).

  Uwierzytelnienie – powinno być ustawione hasło.

 8. W wyświetlonym oknie uzupełniamy ustawienia dla serwera poczty wychodzącej, zatwierdzamy przyciskiem Utwórz w prawym dolnym rogu ekranu.

  Serwer SMTP– wpisujemy adres serwera poczty wychodzącej (smtp.dpoczta.pl).

  Użytkownik – podajemy pełen adres e-mail dla skrzynki e-mail, np. “j.kowalski@wybranadomena.pl”.

  Hasło – wpisujemy hasło dla wybranej skrzynki e-mail.

 9. Konto zostało utworzone, pojawi się na liście kont.
 10. Trzeba jeszcze prawidłowo dokończyć konfigurację (i dodatkowo upewnić się, że wszystko jest prawidłowo). Wybieramy w lewym górnym rogu Mail w programie pocztowym a następnie Preferencje – wybieramy Konta oznaczone logiem @ w górnej części okna.
 11. Pojawi się następnie okno z danymi konta.
 12. Porty

  • IMAP – 143 lub 993 (dla połączeń szyfrowanych)
  • SMTP – 25 lub 587
  • POP3 – 110 lub 995 (dla połączeń szyfrowanych)Klikamy w ustawiony Serwer poczty wychodzącej i wybieramy Edycja listy serwerów SMTP …, po sprawdzeniu/uzupełnieniu danych klikamy OK w prawym dolnym rogu ekranu.

   Wybieramy “Zaawansowane”

   Użyj Secure Sockets Layer (SSL) – pozostawiamy włączone.

   Uwierzytelnienie – powinno być ustawione “Hasło”.

   Użytkownik – powinien być nasz adres e-mail.

   Hasło – hasło do wskazanego e-maila.

 13. Następnie wybieramy Zaawansowane, sprawdzamy czy ustawienia serwera poczty są prawidłowe.

  Port: IMAP – 143 lub 993 (dla połączeń szyfrowanych) lub POP3 – 110 lub 995 (dla połączeń szyfrowanych).

  Uwierzytelnienie – powinno być ustawione hasło.

 14. Po skonfigurowaniu ustawień dla serwera poczty przychodzącej konfiguracja skrzynki e-mail jest zakończona.

  Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

  Po zakończonej konfiguracji skrzynki e-mail z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), Mail na komputery MAC nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Aktualizacja - 30 października 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły