1. Strona główna
  2. Polityka antyspamowa

Polityka antyspamowa

dhosting.pl nie zezwala na wykorzystywanie swojej infrastruktury technicznej do przesyłania niezamówionych wiadomości e-mail o charakterze masowym. Zabrania się przesyłania listów, których nagłówki są niepoprawnie skonfigurowane lub sfałszowane w celu ukrycia źródła pochodzenia listu.

Korzystanie z usługi Pełnomocnictwa (wykorzystanie nagłówków FROM oraz SENDER w celu wysłania wiadomości w imieniu innej osoby) możliwe jest tylko w przypadku posiadania pisemnego pełnomocnictwa dostępnego na każde żądanie administratorów dhosting.pl.

Nie zezwalamy także na przekazywanie wiadomości z innych systemów teleinformatycznych do naszej sieci bez zgody ich właściciela.

Zabronione jest ponadto wykorzystywanie systemów dhosting.pl do rozpowszechniania informacji oraz załączników niezgodnych z aktualnie obowiązującym prawem oraz polityką antyspamową.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich dostępnych zabezpieczeń chroniących systemy dhosting.pl i innych dostawców przed przesyłaniem za ich pośrednictwem niepożądanej korespondencji e-mail.

Niektóre ze stosowanych przez nas technik to:

  • odrzucanie wiadomości pochodzących z adresów e-mail bądź adresów IP, z których wpłynęły zweryfikowane przez administrację niechciane wiadomości,
  • blokowanie kont oraz wyciągnięcie prawnych konsekwencji wobec użytkowników dhosting.pl / dpoczta.pl naruszających niniejszą politykę antyspamową,
  • odrzucenie jakichkolwiek połączeń z adresów IP umieszczonych na listach RBL udostępnianych przez organizacje antyspamowe,
  • odrzucenie przesyłek oznaczonych przez nasze filtry antyspamowe jako SPAM,
  • odrzucenie przesyłek zawierających niebezpieczne załączniki (wirusy oraz pliki wykonywalne EXE, BAT, CMD itp.),
Jeśli wymagane jest wysłanie ww. plików, należy je skompresować przy pomocy odpowiedniego programu.
  • drzucenie połączeń z innych komputerów nie posiadających poprawnie skonfigurowanych rekordów DNS lub ReverseDNS,
  • odrzucanie wiadomości wysyłanych przez serwery nie posiadające odpowiednich uprawnień umieszczonych w rekordach SPF,
  • opóźnianie odbioru wiadomości z serwera docelowego (tzw. GreyLista)
  • blokowanie przesyłek mających znamiona masowej korespondencji e-mail.
W przypadku każdorazowej chęci wysyłki wiadomości do użytkowników, którzy wyrazili taką zgodę, należy skontaktować się z administracją dhosting.pl poprzez dział Helpdesk i przedstawić treść wiadomości oraz listę użytkowników, do których zostanie ona wysłana. Po pozytywnej weryfikacji dhosting.pl udzieli wtedy jednorazowej zgody na wysyłkę takiej wiadomości.

Reklamacje dotyczące działania filtrów antyspamowych dhosting.pl prosimy zgłaszać na adres e-mail: bok@dhosting.pl

Informacje o nadużyciach ze strony naszych użytkowników prosimy wysyłać na adres: abuse@dhosting.pl, koniecznie dołączając kopię wiadomości wraz z nagłówkami.

Aktualizacja - 2 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?