1. Strona główna
  2. SSH i Cron
  3. Programy, profile i interwały

Programy, profile i interwały

Charakterystyki profilów

Dla poszczególnych pakietów dostępne są różne profile wykonywania zadać CRON.

Profile dla starych pakietów dKonto

 

dKonto Presonal dKonto Presonal+ dKonto Business dKonto Enterprise
Powolny RAM: 64MB
Czas 6 min.
RAM: 64MB
Czas 6 min.
RAM: 64MB
Czas 6 min.
Umiarkowany RAM: 64MB
Czas 1 min.
RAM: 128MB
Czas: 1 min.
RAM: 128MB
Czas: 3 min.
Przyspieszony RAM: 256MB
Czas: 2 min.
Szybki RAM: 128MB
Czas: 30 sek.
RAM: 256MB
Czas: 30 sek.
RAM: 512MB
Czas: 1 min.

 

Profile dla pakietów dKonto
dKonto Standard dKonto Premium dKonto Ultimate
Powolny RAM: 64MB
Czas: 6 min.
RAM: 64MB
Czas: 6 min.
RAM: 64MB
Czas: 6 min.
Umiarkowany RAM: 64MB
Czas: 5 min.
RAM: 128MB
Czas: 5 min.
RAM: 128MB
Czas: 2 min.
Szybki RAM: 128MB
Czas: 30 sek.
RAM: 256MB
Czas: 30 sek.
RAM: 256MB
Czas: 1 min.

Profile dla pakietów dVPS i dSerwer

dVPS dSerwer
Nielimitowany RAM: bez ograniczeń
Czas: bez ograniczeń
Bezpieczny RAM: 256MB
Czas: 5 min.
Wydajny RAM: 1GB
Czas: 15 min.

Profile dla pakietu Elastyczny Web Hosting

Elastyczny Web Hosting
Nielimitowany RAM: bez ograniczeń
Czas: bez ograniczeń
Bezpieczny RAM: 256MB
Czas: 5 min.
Wydajny RAM: 1GB
Czas: 15 min.

Objaśnienia skrótów wykorzystywanych w tabeli:

  • RAM – maksymalna ilość pamięci RAM możliwa do wykorzystania na zadanie.
  • Czas – maksymalny czas wykonywania zadania.

Icon

Użycie Nielimitowanego profilu zadania może spowodować przeciążenie serwera i destabilizację działania platformy hostingowej. Należy używać go z dużą ostrożnością.

Charakterystyki programów

Poniżej znajduje się lista dostępnych programów dla poszczególnych pakietów.

Nazwa

dKonto
dVPS
dSerwer
EWH
System plików
Przykład ścieżki
bash lokalny ~/skrypty/przykład.sh
curl zdalny http://www.wybranadomena.pl
perl lokalny ~/skrypty/przykład.pl
php lokalny ~/skrypty/przykład.php
wget zdalny http://www.wybranadomena.pl

Różnica między wget a curl:

Program curl nie zapisuje zawartości zwracanej przez plik. Zapisywany jest jedynie log z wykonania polecenia. Nadaje się ono np. do wywołania cyklicznie wybranej strony. Program wget służy do pobierania pliku/stron www i zapisywania ich zawartości na dysk.

Zasadnicza różnica polega na tym, że rezultat wywołania wget wynik jest zapisywany na dysk, a curl – nie.

Charakterystyki interwałów

Nazwa Format CRON Dni Godziny/minuty
co 5 minut */5 * * * * codziennie minuty: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
co 10 minut */10 * * * * codziennie minuty: 00, 10, 20, 30, 40, 50
co 15 minut */15 * * * * codziennie minuty: 00, 15, 30, 45
co 20 minut */20 * * * * codziennie minuty: 00, 20, 40
co 30 minut */30 * * * * codziennie minuty: 00, 30
co godzinę 5 * * * * codziennie godzina XX:05, XX w zakresie [00-23]
co dwie godziny 6 */2 * * * codziennie godzina XX:06,
XX może być liczbą [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
co trzy godziny 7 */3 * * * codziennie godzina XX:07,
XX może być liczbą [0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21]
co sześć godzin 8 */6 * * * codziennie godzina XX:08, XX może być liczbą [0, 6, 12, 18]
co dwanaście godzin 9 */12 * * * codziennie godzina XX:09, XX może być liczbą [0, 12]
codziennie 10 3 * * * codziennie godzina 3:10
w dni robocze 11 3 * * 1-5 od poniedziałku do piątku godzina 3:11
co sobotę i niedzielę 12 3 * * 6,7 pierwszy dzień miesiąca godzina 3:12
co tydzień 13 3 * * 7 niedziela godzina 3:13
co miesiąc 14 3 1 * * pierwszy dzień miesiąca godzina 3:14
co kwartał 15 3 */3 * * pierwszy dzień marca, czerwca, września, grudnia godzina 3:15
własny dowolny W pakietach dVPS i dSerwer możliwe jest zdefiniowanie własnego interwału zgodnego ze składnią formatu Unix Cron

Słownik

  • bash – Powłoka systemowa UNIX. Bash umożliwia pracę na specjalnie przygotowanych plikach wsadowych. Wykonywanie plików wsadowych pozwala na zautomatyzowanie skomplikowanych zadań. Język umożliwia definiowanie funkcji, zawiera konstrukcje programistyczne takie jak: pętle, instrukcje warunkowe, tablice itp.
  • curl – Program korzystający z biblioteki curl. Umożliwia on wysyłanie zapytań HTTP, w tym wywoływanie z serwerów stron i plików, a także wysyłanie treści formularzy. Sama biblioteka ułatwia tworzenie aplikacji korzystających z protokołu HTTP. Przykładem użycia curl jest automatyczne wywołanie strony WWW bez użycia przeglądarki. Wartości zwracane przez curl nie są zapisywane na dysku. Podsumowanie wywołania zapisywane jest w dzienniku zdarzeń.
  • wget – Program służący do pobierania plików z Internetu za pośrednictwem protokołu HTTP lub FTP.
  • perl – Język programowania. Prekursor takich języków jak PHP, Ruby, Python.
  • php – Skryptowy język programowania. Polecenie php pozwala na wykonywanie skryptów PHP bez potrzeby wywoływania go z przeglądarki.
Aktualizacja - 31 października 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły