Usługa CRON

Informacje ogólne

W celu zarządzania usługą CRON w dPanelu wybierz Usługi dodatkowe, następnie Zadania CRON. 

Zostanie wyświetlone okno z aktywnymi zadaniami CRON.

Usługa CRON umożliwia naszym Użytkownikom cykliczne wywoływanie określonych przez nich zadań. Używana jest głównie do uproszczenia prac administracyjnych poprzez automatyzację wywoływania określonych operacji w określonym czasie.

W dhosting.pl usługa ta realizowana jest przez wyspecjalizowane mechanizmy rozszerzające możliwości standardowej linuksowej usługi CRON między innymi o rejestrowanie wyników zdarzeń (dziennik wykonanych zadań CRON, który dostępny jest poprzez dPanel) oraz o możliwość wydzielenia dostępnych dla każdego zadania zasobów, takich jak maksymalny czas procesora, dozwolona pamięć RAM, czy też maksymalny czas wykonywania zadania. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania nasi Użytkownicy nie muszą się obawiać, że źle zdefiniowane, realizowane w tle zadanie, przeciąży całkowicie dostępne dla niego zasoby i uniemożliwi działanie innych usług.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store

 

Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły