1. Strona główna
  2. dPoczta
  3. Zarządzanie kontami pocztowymi

Zarządzanie kontami pocztowymi

Zarządzanie kontami pocztowymi

W celu wyświetlenia listy wszystkich utworzonych kont pocztowych, zaloguj się do dPanelu i wybierz z menu pozycję Poczta e-mail. Ukaże Ci się spis wszystkich adresów pogrupowanych według domen łącznie z aliasami.

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami danej skrzynki e-mail wystarczy, że klikniesz jej nazwę lub użyjesz przycisku Szczegóły lub Nieużywana (status Nieużywanawyświetla się kiedy na skrzynkę nigdy się nie zalogowano) obok nazwy skrzynki.

Szczegóły skrzynki e-mail – zweryfikujesz w tym miejscu, czy skrzynka jest aktywna, kiedy została utworzona oraz kiedy była ostatnio modyfikowana. Sprawdzisz również ile przestrzeni dyskowej wykorzystuje adres oraz ile wiadomości e-mail jest na skrzynce.

Dodatkowo możesz ustawić limit wielkości dla skrzynki w tym miejscu. Więcej informacji na temat limitu quoty znajdziesz tutaj.

Statystyki i ostatnie logowania – po rozwinięciu tej opcji sprawdzisz kiedy nastąpiło ostatnie logowanie do skrzynki oraz ile było ostatnio wysłanych z niej wiadomości.

Dodatkowe adresy e-mail do skrzynki – tutaj będą znajdować się wszystkie aliasy przypisane do skrzynki (jak zarządzać aliasami znajdziesz tutaj) oraz data kiedy dany alias został przypisany. Można również dodać kolejne przekierowanie lub je usunąć.

Dodatkowi odbiorcy – w tym miejscu podejrzysz, gdzie wiadomości z tej skrzynki będą przekazywane (kopiowane). W tym miejscu również możesz zdefiniować kolejnego odbiorce lub usunąć już zdefiniowanego.

Filtry antyspamowe – na wyświetlonej liście możesz podejrzeć jakie filtry antyspamowe są aktywne, a po kliknięciu niebieskiej ikony z literą “i” zostaniesz przekierowany do dokumentacji opisujący dokładne dane zabezpieczenie. W celu edycji danej listy klikamy Edytuj AntySpam. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zaawansowane – możesz określić, czy dany adres e-mail ma mieć możliwość korzystania z POP3, IMAP lub SMTP (po kliknięciu Zmień możesz ustawić wszystko wg. własnego uznania). Możesz również zmienić nazwę swojej skrzynki.

Jeżeli zauważysz, że zniknęły Ci jakieś wiadomości ze skrzynki lub występują problemy z ich wyświetlaniem  to wystarczy użyć tej funkcji. Zakładka ta pozwala również natychmiastowo wyczyścić całą zwartość wybranej skrzynki e-mail.

Strony WWW – ostatnią opcją jest możliwość powiązania skrzynki z wybraną stroną WWW.

Lista możliwych akcji do wykonania na skrzynce

Najważniejsze funkcjonalności z skrzynkami e-mail znajdziesz pod przyciskiem Akcje z prawej strony obok nazwy skrzynki.

Zmień opis

Definiujesz opis dla skrzynki e-mail, opis będzie wyświetlany obok nazwy skrzynki.

Zmiana hasła

Możesz szybko i łatwo zmienić hasło dla skrzynki e-mail. Jeżeli podczas tworzenia skrzynki podałeś numer telefonu komórkowego to możesz przesłać nowe hasło pod ten numer.

Wyłącz

Powoduje wyłączenie skrzynki z ponowną możliwością włączenia.

Archiwizuj

Przycisk powoduje zarchiwizowanie wiadomości z ponowną możliwością wznowienia działania skrzynki.

Listę zarchiwizowanych skrzynek znajdziesz po wybraniu przycisku w archiwum w prawym górnym rogu.

Edytuj quote

Określasz limit wielkości danej skrzynki, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Edytuj AntySpam

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie formularza, gdzie definiujesz jaki poziom bezpieczeństwa ma być aktywny dla danej skrzynki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Importuj wiadomości

Dzięki tej opcji możesz w łatwy i szybki sposób przenieść całą pocztę od innego operatora albo między swoimi skrzynkami. Wystarczy podać adres serwera, gdzie jest aktualna poczta, nazwę skrzynki oraz jej hasło i zlecić import. O zakończeniu procesu zostaniesz poinformowany powiadomieniem e-mail na docelowej skrzynce oraz powiadomieniem push na aplikację mobilną.

Zmień przypomnienie hasła

Określ nowy numer telefonu komórkowego, który będzie służył tylko i wyłącznie do przesyłania na niego przypomnienia hasła dla danej skrzynki e-mail.

Powiązanie telefonu komórkowego ze skrzynką e-mail umożliwia użytkownikowi skrzynki wygenerowanie nowego hasła za pomocą formularza znajdującego się na stronie dpoczta.pl. Nowe hasło jest wysyłane w postaci SMS.

Usuń

Powoduje nieodwracalne usunięcie wybranej skrzynki e-mail oraz wszystkich powiązań z nią.

Akcje zbiorowe

Możesz wykonać jedną operację na wybranych przez siebie skrzynkach, wystarczy zaznaczyć skrzynki poprzez checkbox’y obok ich nazwy i wybranie przycisku na samym dole listy Wybierz akcje.

Do zbiorowych akcji należy Włącz, Wyłącz, Usuń, Zmień hasło, Edytuj quote, Archiwizuj.

Aktualizacja - 27 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły