1. Strona główna
  2. Strony www
  3. Zarządzanie kontami WWW

Zarządzanie kontami WWW

Informacje ogólne

Listę swoich stron WWW oraz aliasów WWW znajdziesz po zalogowaniu się do dPanelu w zakładce Strony WWW.

Autoinstalator

Jak skorzystać z autoinstalatora stron WWW? Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Dodawanie nowej strony WWW

W celu dodania nowego konta WWW w domenie głównej lub subdomenie wybierz w dPanelu zakładkę Strony WWW, a następnie kliknij zielony przycisk Dodaj. Z rozwiniętej listy wybierz Pusta strona WWW – zaawansowane.

Aby móc zakładać strony we własnej domenie a także w jej subdomenach, należy najpierw domenę zaparkować w zakładce Domeny. Wraz z zaparkowaniem domeny w tej samej zakładce można aktywować dla niej usługę poczty, aby móc zakładać w tej domenie skrzynki pocztowe.

Wyświetli się formularz, gdzie możesz zdefiniować ustawienia Twojej przyszłej strony WWW.

Podaj nazwę serwisu, na tej podstawie domyślnie zostanie stworzona struktura katalogów o takiej nazwie łącznie z katalogiem public_html. W celu zmiany tego wpisz inną nazwę w polu Katalog konta WWW, a z rozwijanej listy Katalog public_html wybierz interesującą Cię opcje.

Jeżeli na serwerze FTP nie znajduje się ścieżka zdefiniowana podczas zakładania nowej strony zostanie ona utworzone automatycznie. W innym przypadku strona zostanie “podpięta” pod istniejący katalog.

Ustal wersję PHP dla strony oraz zdecyduj czy dla domeny ma być aktywny Wildcard (na konto Wildcard przekierowywany jest ruch z nieistniejących subdomen). Ostatnim etapem tworzenia strony WWW jest decyzja, czy ma zostać utworzone konto FTP (przy logowaniu do takiego konta podgląd będzie tylko do plików tej strony) oraz baza MySQL powiązana z danym serwisem.

Po uzupełnieniu formularza kliknij zielony przycisk Dodaj stronę WWW. Wyświetli się status instalacji nowej pustej strony WWW. W sytuacji kiedy zaznaczyłeś utworzenie konta FTP lub Bazy danych po ukończeniu operacji będziesz mógł podejrzeć dane dostępowe oraz pobrać je w postaci pliku PDF.

Hasło do konta FTP będzie widoczne w danych dostępowych przez  3 dni, następnie zostanie ono ukryte.

Jeżeli omyłkowo zamknąłeś okno z statusem instalacji dane dostępowe zawsze możesz podejrzeć klikając Akcje z prawej strony wybranej strony WWW i z listy wybierasz Dane dostępowe.

Po wykonaniu powyższych czynności strona WWW będzie teraz widniała na liście wszystkich stron WWW.

Zarządzanie aplikacją

W celu zarządzania stroną WWW wystarczy przejść na listę stron WWW i kliknąć nazwę konta WWW lub przycisk Status z prawej strony nazwy.

Informacje o stronie – podejrzysz do jakiego katalogu na serwerze FTP kieruje strona, jaka jest wersja PHP dla strony oraz kiedy aplikacja została zainstalowana oraz ostatnio modyfikowana. W tym miejscu również możesz podejrzeć dane dostępowe swojej strony.

Certyfikat SSL – informacje o certyfikacie SSL jaki jest aktywny dla serwisu. W celu zamówienia wystarczy kliknąć Zmów SSL.

Aliasy WWW – zbiór wszystkich aliasów WWW jakie są przypisane dla danej strony. Jak tworzyć aliasy znajdziesz tutaj. Możesz również w tym miejscu zdefiniować nowy alias lub przypisać już istniejący.

Adresy e-mail – lista powiązanych adresów e-mail z Twoją stroną.

Konta FTP – lista powiązanych kont FTP z danym serwisem. Po zalogowaniu się na wybrane konto FTP będziesz miał wgląd tylko do plików tej strony.

Bazy danych MySQL – możliwość podejrzenia jaki użytkownik MySQL oraz baza danych jest powiązana z wybranymi serwisem.

Lista możliwych akcji do wykonania na stronie WWW

Najważniejsze funkcjonalności z Twoją aplikacją znajdziesz pod przyciskiem Akcje z prawej strony obok nazwy strony WWW.

Dodaj opis

Definiujesz opis dla strony WWW, opis będzie wyświetlany obok nazwy serwisu.

Statystyki

Przekierowanie do statyk AwStats, logujemy się jak do dPanelu. Statystyki AwStats umożliwiają weryfikację jaki ruch odbywa się na stronie.

Zamów SSL

Możliwość zamówienia certyfikatu SSL dla wybranej strony WWW. Jak dokładnie wygląda proces zamawiania certyfikatu znajdziesz tutaj.

Dane dostępowe

Wszystkie najważniejsze dane związane z Twoim serwisem. Informacje o przypisanej bazie danych, koncie FTP oraz skrzynce e-mail.

Edycja

Możesz edytować utworzoną stronę WWW – zmiana wersji PHP lub np. wskazać inny katalog, z którego ma się wczytywać.

Usuń

Powoduje nieodwracalne usunięcie wybranej strony WWW oraz wszystkich powiązań z nią.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły