1. Strona główna
  2. Zarządzanie rekordami DNS

Zarządzanie rekordami DNS

Zarządzanie rekordami DNS

Aby wyświetlić listę rekordów DNS przypisanych do domeny w dPanel’u otwórz moduł Domeny i przy domenie, której rekordy DNS będą modyfikowane wybierz Akcje, a następnie Zarządzaj DNS.
Po wejściu do zakładki Zarządzaj DNS  możliwa będzie zmiana parametrów DNS.

Aktualizacja informacji

Aktualizacja informacji w systemie DNS zależy w głównej mierze od ustawień poszczególnych serwerów DNS i może trwać nawet do 24h. Globalny system DNS jest samoregulujący i nie mamy wpływu na szybkość aktualizacji wpisów przez poszczególnych operatorów DNS.

Przekierowanie poczty

Aby przekierować pocztę do innego dostawcy kliknij przycisk Przekierowanie poczty, a następnie z listy rozwijanej wybrać odpowiednią wartość. W przypadku przekierowania poczty na usługę GMail należy wybrać wartość GMail. Jeśli jest to inny dostawca, trzeba ręcznie wprowadzić adresy serwerów pocztowych. Każdy serwer należy wprowadzić w osobnej linii.

Kreator SPF

SPF jest jednym z filtrów antyspamowych stosowanych przez dhosting.pl. W SPF możemy ustalić jakie serwery są uprawnione do wysyłania wiadomości z naszej domeny. Szczegółowy opis działania można znaleźć w dokumentacji. Aby skorzystać z kreatora należy kliknąć Kreator SPF. Pojawi się nowe okno z kreatorem. Uzupełniamy go następująco:

Serwery poczty przychodzącej (MX) – Określa czy serwery pocztowe podane w rekordach MX są uprawnione do wysyłania wiadomości.

Serwer posiadający główny adres IP domeny (A) – Określa czy adres IP serwer podany w rekordzie A jest uprawniony do wysyłania wiadomości.

Serwery z nazwą hosta zakończoną domeną (PTR) – Określa czy wszystkie serwery posiadające nazwę będącą subdomeną aktualnej domeny mogą wysyłać pocztę (np. dla domeny wybranadomena.pl adres moja.wybranadomena.pl może wysyłać pocztę)

Serwery pocztowe (MX) poniższych domen – Należy wprowadzić nazwy innych domen, których serwery pocztowe są uprawnione do wysyłania poczty. Poszczególne nazwy należy oddzielić znakiem spacji.

Serwery posiadające poniższe adresy IP (CIDR) – Należy wprowadzić adresy IP serwerów, które są uprawnione do wysyłania poczty. Poszczególne nazwy należy oddzielić znakiem spacji. Można zapisać klasy adresowe w notacji CIDR.

Akcja odbiorcy w przypadku nieprawidłowej weryfikacji SPF określa co powinien zrobić odbiorca w przypadku niepoprawnej weryfikacji.
– Zaznaczenie bezwzględnie odrzuć sugeruje odbiorcy odrzucenie wiadomości ze względu na błędną autoryzację SPF.
– Zaznaczenie warunkowo zaakceptuj sugeruje odbiorcy zaakceptowanie wiadomości, jednak z oznacz jako potencjalny SPAM.
– Zaznaczenie akceptuj sugeruje odbiorcy zaakceptowanie wiadomości pomimo nieudanej autoryzacji SPF.

Sugerujemy wybrać wartość warunkowo akceptuj.


Przekierowanie subdomeny na inny serwer

Aby dodać przekierowanie określonej subdomeny należy kliknąć Dodaj rekord DNS i wypełnić go zgodnie z szablonem poniżej:

  • Nazwa: sub.wybranadomena.pl (należy wpisać wybraną nazwę subdomeny).
  • Typ: A
  • Wartość: 0.0.0.0 (należy wpisać adres IP)
  • TTL: 900

Jeśli adres www.sub.wybranadomena.pl ma działać to też należy go dodać.

Słownik typów rekordów i pojęć

SOA Ten rekord ustala serwer DNS dostarczający autorytatywne informacje o domenie internetowej.
A lub AAAA Rekord przypisuje podaną nazwę do konkretnego adresu IP (A – IPv4, AAAA – IPv6).
CNAME Rekord służy do tworzenia aliasów nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny są poprawne także dla aliasu. W tym rekordzie powinien znajdować się host serwera (np. venus.dhosting.pl).
MX Rekord służy do definiowania serwerów poczty.
PRIO Pole oznacza priorytet danego wpisu. Im niższy tym wpis jest ważniejszy.
TXT W rekordzie tego typu można przechowywać dowolne informacje. W naszym wypadku służy on do filtru antyspamowego SPF.
TTL Pole rekordu TTL określa czas w sekundach po jakim zostaną odświeżone informacje na serwerze DNS.
Nazwa
Opis
Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 6 listopada 2018

Czy ten artykuł był pomocny?