Bazy danych

Czym jest archiwalna kopia zapasowa MySQL?

Na liście wszystkich kopii zapasowych dla każdej bazy danych są udostępniane do dwóch dodatkowych kopii, które są ze starszego okresu niż gwarantowane względem pakietu. Dodatkowa kopia jest przechowywana w ramach nowych standardów wyznaczonych przez dhosting.pl,...

Czym są bazy danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw...

Dostęp do bazy danych poprzez phpMyAdmin

dhosting.pl udostępnia swoim klientom wygodny interfejs do zarządzania bazami danych MySQL – phpMyAdmin. Aby z niego skorzystać należy udać się na stronę https://dpanel.pl/mysql lub kliknąć odnośnik na stronie głównej dPanel’u i wprowadzić dane dostępu do...

Jak połączyć się do bazy MySQL z zewnątrz dla pakietów dKonto

Połączenie się do bazy danych dla pakietów współdzielonych (rodzina pakietów dKonto) jest limitowane. Dla pakietów dVPS połączenia do bazy danych nie są limitowane. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do bazy danych z zewnątrz należy: Wejść...

Jak przywrócić bazę danych z pliku .sql?

Za pomocą poniższej instrukcji jesteś w stanie zaimportować zdecydowanie większą bazę danych niż przy pomocy standardowych środków jakimi są np. phpMyAdmin. 1. W celu przywrócenia kopii wybranej bazy danych z pliku .sql w dPanelu (dostępnym...

Jak samemu wykonać backup bazy MySQL?

Pierwszy sposób – moduł w beta.dpanel.pl Pierwszy sposób wykonania kopii bazy danych jest dostępny w naszym nowym dPanelu pod adresem beta.dpanel.pl. Po pomyślnym zalogowaniu się wybieramy Bazy danych, a następnie Bazy danych MySQL. Szukamy na...

Jaki jest host do połączeń z MySQL (localhost nie działa)?

Prawidłowy host do połączenia dla każdego konta hostingowego zawsze znajdą Państwo w dPanelu w zakładce Bazy danych MySQL lub Użytkownicy MySQL z prawej strony listy.

Przywracanie kopii zapasowej MySQL

1. W celu przywrócenia kopii wybranej bazy danych w dPanelu (dostępnym pod adresem dpanel.pl) wybierz zakładkę “Bazy danych“, a następnie podzakładkę “Bazy danych MySQL“. 2. Na liście znajdują się wszystkie bazy danych. Kliknij “Kopie zapasowe“,...

Tworzenie bazy danych oraz użytkownika bazy

Istnieje możliwość utworzenia jednym prostym formularzem nową bazę danych oraz użytkownika bazy danych, w tym celu wystarczy, że na liście baz danych lub użytkowników MySQL kliknąć +Dodaj i z listy wybierzesz Dodaj użytkownika i bazę...

Tworzenie nowego użytkownika bazy danych

Aby dodać nowego użytkownika, otwórz w dPanel’u moduł Bazy danych, a następnie Użytkownicy MySQL i klikamy +Dodaj . Będziesz mógł wybrać, czy dodać użytkownika bazy danych, czy użytkownika baz danych (master). Użytkownik MySQL Master ma...