Limit połączeń FTP

Aplikacja klienta FTP jak np. „FileZilla” może niekiedy przedstawić Ci komunikat: too many connections Jest to spowodowane najczęściej tym, że aplikacja próbuje nawiązać zbyt wiele jednoczesnych połączeń, wykorzystując tym samym ich limit, który jest określony...

Menedżer Plików dFTP.pl

Menedżer plików to proste narzędzie do nawiązywania połączeń z serwerami FTP. Jest to autorskie rozwiązanie dhosting.pl, które w szybki i łatwy sposób pozwala przesłać pliki na swoje konto FTP. Główną zaletą Menedżer plików jest jego...

Modyfikacja konta FTP

Na głównej liście masz możliwość tymczasowego zablokowania konta, bądź całkowitego usunięcia za pomocą przycisku Akcja i wyborze odpowiednio Zablokuj i Usuń. Aby tymczasowo zablokować wybranemu użytkownikowi dostęp do konta (nie modyfikując jego ustawień ani nie...

Połączenie z SFTP

W sytuacji gdy chcesz nawiązać połączenie z serwerem z klienta zarządzania plikami jak np. „WinSCP” lub „FileZilla” poprzez szyfrowane połączenie SFTP, musisz w pierwszym kroku upewnić się, że aktywowałeś na swoim koncie usługę i dostęp...