Tworzenie własnej kopii zapasowej MySQL

1. W celu utworzenia kopii wybranej bazy danych w dPanelu (dostępnym pod adresem dpanel.pl) wybierz zakładkę “Bazy danych“, a następnie podzakładkę “Bazy danych MySQL“. 2. Na liście znajdują się wszystkie bazy danych. Klikamy “Kopie zapasowe“,...

Usługa CRON

W celu zarządzania usługą CRON w dPanelu wybierz Usługi dodatkowe, następnie Zadania CRON. Zostanie wyświetlone okno z aktywnymi zadaniami CRON. Usługa CRON umożliwia naszym Użytkownikom cykliczne wywoływanie określonych przez nich zadań. Używana jest głównie do...

Uzyskanie loginu i hasła do bazy danych z pliku wp-config.php

Niekiedy zachodzi potrzeba zalogowania się do bazy danych celem wykonania modyfikacji z poziomu panelu „phpMyAdmin”, jednak nie pamiętasz danych dostępowych do bazy, które zostały ustalone podczas jej tworzenia. Pamiętaj aby nie wykonywać zmiany hasła do...

W jaki sposób aktywować .htaccess dla wybranego katalogu?

Aby aktywować plik .htaccess dla danego katalogu należy go w nim utworzyć. Treść pliku .htaccess będzie ważna dla katalogu, w którym został utworzony, jak i wszystkich podkatalogów.

W jaki sposób aktywować serwer Redis?

Zlecenie aktywacji serwera Redis w dhosting.pl składa się z kilku prostych kroków. 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Z menu po lewej stronie przejdź do zakładki „Zaawansowane” a następnie „Redis”. 3. Kliknij zielony przycisk „Aktywuj”....

W jaki sposób zainstalować certyfikat SSL spoza dhosting.pl?

Na naszych serwerach istnieje możliwość instalacji certyfikatu SSL dostarczonego przez użytkownika. W celu zainstalowania certyfikatu SSL należy utworzyć nowe zgłoszenie w Helpdesk 24h. W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: dla jakiej domeny ma zostać zainstalowany...

W jaki sposób zarządzać zadaniami CRON?

Zadaniami CRON mogą Państwo zarządzać poprzez zakładkę Usługi dodatkowe -> Zadania CRON w dPanelu. Dokładny opis zarządzania usługą znajdą Państwo w naszej dokumentacji.

W jakich serwerowniach przechowywane są moje dane?

Nasza infrastruktura znajduje się w serwerowni spełniającej rygorystyczne wymogi klasy Tier-3 wg normy ANSI TIA-942. Pomieszczenie posiada certyfikowane systemy zabezpieczające, monitorujące, przeciwpożarowe, chłodzące, klimatyzujące oraz niezależne źródła zapewniające dostawę energii elektrycznej – posiadamy również własne...

WordPress błąd 403

Możesz otrzymywać błąd 403 w sytuacji kiedy kilkukrotnie nastąpiła próba zalogowania się na stronę / do panelu skryptu „Wordpress” i zakończyła się niepowodzeniem. Tego typu sytuacja może oczywiście wystąpić gdy nie pamiętasz hasła i następują próby...

WordPress podwójna weryfikacja

Z uwagi na to, że „Wordpress” nie zawiera wbudowanego mechanizmu podwójnej weryfikacji podczas logowania się do panelu, możesz w tym celu wykorzystać bezpłatną wtyczkę. WP 2FA, sprawi, że zależnie od konfiguracji przy próbie zalogowania się,...