Strony WWW

Omówienie stron WWW

Konta WWW to sztandarowa usługa dhosting.pl. To właśnie dzięki nim możesz opublikować swoją stronę internetową dla szerokiego grona Internautów. Dzięki temu Twoja firma będzie dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez cały...

Plik .htaccess

Plik .htaccess jest a użytecznym narzędziem, pozwalającym osobie zarządzającej stroną WWW wpływać na konfigurację serwera. Własne strony błędów W przypadku, gdy serwer WWW z różnych przyczyn nie może zrealizować żądania użytkownika, to zamiast docelowej strony...

W jaki sposób aktywować .htaccess dla wybranego katalogu?

Aby aktywować plik .htaccess dla danego katalogu należy go w nim utworzyć. Treść pliku .htaccess będzie ważna dla katalogu, w którym został utworzony, jak i wszystkich podkatalogów.