Konfiguracja programów pocztowych

Definiowanie folderu na wiadomości wysłane w programie pocztowym iPhone Mail

Żeby ponownie zdefiniować folder dla wiadomości wysłanych w programie pocztowym iPhone Mail, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Przejdź kolejno do zakładek Ustawienia -> Mail -> Konta -> Twoje konto (które chcesz skonfigurować) -> Zaawansowane...

Definiowanie folderu na wiadomości wysłane w programie pocztowym Mail na komputerach Apple

Żeby ponownie zdefiniować folder dla wiadomości wysłanych w programie pocztowym Mail na komputerach Apple, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Otwórz program Mail na komputerze. Wybierz polecenie menu „Mail” -> „Preferencje”. Następnie wybierz interesujące Cię...

Definiowanie folderu na wiadomości wysłane w programie pocztowym Microsoft Outlook

Jeśli korzystasz z programu Microsoft Outlook, nie masz możliwość definiowania katalogu, w którym będą umieszczane wiadomości wysłane. Po uruchomieniu Microsoft Outlook wybierz opcję „Plik” z menu górnego. Przejdź do zakładki „Opcje”. Przejdź do zakładki „Poczta”...

Definiowanie folderu na wiadomości wysłane w programie pocztowym Mozilla Thunderbird

Żeby ponownie zdefiniować folder dla wiadomości wysłanych w programie pocztowym Mozilla Thunderbird, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Włącz program Mozilla Thunderbird, w którym posiadasz skonfigurowane skrzynki pocztowe. Korzystając z nawigacji po lewej stronie odnajdź...

Dlaczego nie widzę wiadomości wysłanych z klienta e-mail w dpoczta.pl?

Sytuacja gdy nie widzisz wiadomości wysłanych na stronie webmail dpoczta.pl, może to być spowodowane wykorzystywaniem jest aplikacji e-mail tj. „Microsoft Outlook”, „Thunderbird”, „Apple Mail”, gdzie program sam definiuje katalog, w którym zamieszczane są wiadomości wysłane....

Jak skonfigurować pocztę w Outlook 365?

Różnice miedzy IMAP a POP3 Oba te protokoły służą do pobierania poczty przychodzącej, IMAP to następca POP3 z uwagi na kilka istotnych różnic w funkcjonowaniu. Protokół POP3 oferuje jedynie komunikację jednostronną. Wiadomości, które przechowywane są...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2003

1. Przy pierwszym uruchomieniu program Outlook wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta e-mail. 2. Kreator w pierwszym z okienek zaznaczamy Dodaj...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2007

1. Lista skonfigurowanych kont. Po uruchomieniu programu Outlook wybieramy z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont. Wyświetla się nam lista skonfigurowanych na naszym komputerze adresów e-mail. 2. Klikamy na przycisk Nowy Pozostawiamy domyślną opcję łączenia z...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2010

1. Nowe konto e-mail: W oknie Dodaj nowe konto wybieramy Internetowa poczta e-mail i klikamy przycisk Dalej. 2. Konfiguracja użytkownika: Aby skorzystać z automatycznej konfiguracji poczty zaznaczamy pole Konto e-mail i uzupełniamy go następującymi danymi....

Konfiguracja Microsoft Outlook 2013

1. Początek: W pierwszym startowym oknie wybieramy Dalej. 2. Dodaj konto e-mail: W oknie Dodaj konto e-mail wybieramy Tak i klikamy przycisk Dalej. 3. Konfiguracja użytkownika: Aby skorzystać z automatycznej konfiguracji poczty zaznaczamy pole Konto...