Konfiguracja programów pocztowych

Konfiguracja Microsoft Outlook Express

1. Na początku wybieramy z menu głównego Narzędzia | Konta. 2. Lista skonfigurowanych usług: Otwiera się nam lista wszystkich skonfigurowanych usług. Aby dodać nowe konto pocztowe klikamy na Dodaj, a następnie Poczta… 3. Kreator: Otwiera...

Konfiguracja poczty na Androidzie (7.0)

1. Z menu głównego wybieramy E-mail lub Poczta. 2. Z listy wybieramy Dodaj nowe konto. 3. Wpisujemy nasz adres e-mail (tutaj przykład j.kowalski@wybranadomena.pl) i wpisujemy hasło dla tej skrzynki. Następnie wybieramy Konfiguracja ręczna. 4. Wybieramy...

Konfiguracja poczty na iOS (iPhone)

1. Wybieramy Ustawienia z menu głównego. 2. Wybieramy Konta i hasła z listy Ustawień. 3. Wybieramy Dodaj konto z listy Konta i hasła. 4. Wybieramy Inne. 5. Wybieramy Dodaj konto Mail w liście Inne. 6....

Konfiguracja poczty na Microsoft Outlook (Android)

W poniższym przykładzie posłużymy się testową skrzynką e-mail o nazwie janelastycz@you2.pl. Podczas konfiguracji aplikacji „Microsoft Outlook” na swoim telefonie upewnij się, że jako nazwę użytkownika podajesz uprzednio utworzoną z poziomu dPanelu skrzynkę. Jeśli nie utworzyłeś...

Konfiguracja poczty systemu Mac OS X

1. Uruchamiamy program Mail. 2. W uruchomionej aplikacji wybieramy zakładkę Mail, która jest w lewym górnym rogu. Wybieramy następnie Dodaj konto … 3. Pojawi się okno z sugerowanymi klientami poczty, wybieramy Dodaj inne konto pocztowe...

Konfiguracja poczty systemu Windows

1. Przy pierwszym uruchomieniu Poczta systemu Windows wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta. 2. Lista skonfigurowanych usług: Wyświetli się nam lista...

Konfiguracja poczty usługi Windows Live

1. Dodaj nowe konto: Po włączeniu programu, aby utworzyć nowe konto klikamy przycisk Dodaj konto e-mail. 2. Konfiguracja nazwy użytkownika i hasłaOkno Dodaj konto e-mail uzupełniamy następująco: W polu Adres e-mail wpisujemy nasz adres e-mail...

Konfiguracja programu Thunderbird

1. Kiedy chcemy dodać kolejne konto pocztowe do programu Mozilla Thunderbird klikamy na dowolnym koncie, wtedy pojawi się nam zakładka, w której klikamy Utwórz nowe konto. 2. W nowym oknie Konfiguracja konta e-mail uzupełniamy następujące...

Samodzielna konfiguracja dPoczty – parametry

Dane podstawowe Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: Tak POP3 Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl, port: 110, port (SSL): 995 Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl, port: 25, port (STARTTLS): 587 IMAP Serwer poczty...

W jaki sposób skonfigurować program pocztowy?

Konfiguracja pocztowa jest następująca Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110 Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143 Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587 Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: TAK Konfiguracja dla połączeń szyfrowanych...