Konfiguracja programów pocztowych

Konfiguracja Microsoft Outlook 2010

1. Nowe konto e-mail: W oknie Dodaj nowe konto wybieramy Internetowa poczta e-mail i klikamy przycisk Dalej. 2. Konfiguracja użytkownika: Aby skorzystać z automatycznej konfiguracji poczty zaznaczamy pole Konto e-mail i uzupełniamy go następującymi danymi....

Konfiguracja Microsoft Outlook 2013

1. Początek: W pierwszym startowym oknie wybieramy Dalej. 2. Dodaj konto e-mail: W oknie Dodaj konto e-mail wybieramy Tak i klikamy przycisk Dalej. 3. Konfiguracja użytkownika: Aby skorzystać z automatycznej konfiguracji poczty zaznaczamy pole Konto...

Konfiguracja Microsoft Outlook Express

1. Na początku wybieramy z menu głównego Narzędzia | Konta. 2. Lista skonfigurowanych usług: Otwiera się nam lista wszystkich skonfigurowanych usług. Aby dodać nowe konto pocztowe klikamy na Dodaj, a następnie Poczta… 3. Kreator: Otwiera...

Konfiguracja poczty na Androidzie (7.0)

1. Z menu głównego wybieramy E-mail lub Poczta. 2. Z listy wybieramy Dodaj nowe konto. 3. Wpisujemy nasz adres e-mail (tutaj przykład j.kowalski@wybranadomena.pl) i wpisujemy hasło dla tej skrzynki. Następnie wybieramy Konfiguracja ręczna. 4. Wybieramy...

Konfiguracja poczty na iOS (iPhone)

1. Wybieramy Ustawienia z menu głównego. 2. Wybieramy Konta i hasła z listy Ustawień. 3. Wybieramy Dodaj konto z listy Konta i hasła. 4. Wybieramy Inne. 5. Wybieramy Dodaj konto Mail w liście Inne. 6....

Konfiguracja poczty na iOS 14 (iPhone)

1. Wybieramy Ustawienia z menu głównego. 2. Wybieramy Mail z listy Ustawień. 3. Wybieramy Konta 4. Wybieramy Dodaj konto 5. Wybieramy Inne.   6. Wybieramy Dodaj konto Mail w liście Inne.   7. Uzupełniamy dane...

Konfiguracja poczty na Microsoft Outlook (Android)

W poniższym przykładzie posłużymy się testową skrzynką e-mail o nazwie janelastycz@you2.pl. Podczas konfiguracji aplikacji „Microsoft Outlook” na swoim telefonie upewnij się, że jako nazwę użytkownika podajesz uprzednio utworzoną z poziomu dPanelu skrzynkę. Jeśli nie utworzyłeś...

Konfiguracja poczty systemu Mac OS X

1. Uruchamiamy program Mail. 2. W uruchomionej aplikacji wybieramy zakładkę Mail, która jest w lewym górnym rogu. Wybieramy następnie Dodaj konto … 3. Pojawi się okno z sugerowanymi klientami poczty, wybieramy Dodaj inne konto pocztowe...

Konfiguracja poczty systemu Windows

1. Przy pierwszym uruchomieniu Poczta systemu Windows wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta. 2. Lista skonfigurowanych usług: Wyświetli się nam lista...

Konfiguracja poczty usługi Windows Live

1. Dodaj nowe konto: Po włączeniu programu, aby utworzyć nowe konto klikamy przycisk Dodaj konto e-mail. 2. Konfiguracja nazwy użytkownika i hasłaOkno Dodaj konto e-mail uzupełniamy następująco: W polu Adres e-mail wpisujemy nasz adres e-mail...