Informacje o skrzynce pocztowej

W celu wyświetlenia listy wszystkich utworzonych kont pocztowych, zaloguj się do dPanelu i wybierz z menu pozycję Poczta e-mail. Ukaże Ci się spis wszystkich adresów pogrupowanych według domen łącznie z aliasami. Jeżeli chcesz zapoznać się...

Jak dodać nową skrzynkę pocztową

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy: zalogować się do dPanelu przejść do zakładki Poczta e-mail kliknąć Nowa skrzynka uzupełnić formularz kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę

Jak odbierać pocztę ze swojej skrzynki na Gmailu?

1. Po zalogowaniu się do GMail należy kliknąć ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybrać Ustawienia. 2. Wybieramy kartę Konta i importowanie. 3. Klikamy Dodaj posiadane konto pocztowe POP3. 4. W wyświetlonym oknie...

Jak przekierować pocztę?

Aby przekierować obsługę poczty do innego usługodawcy należy: Zalogować się do dPanelu Przejść do zakładki Domeny Kliknąć przycisk Akcje z prawej strony nazwy domeny i z listy należy wybrać Zarządzaj DNS Następnie należy kliknąć Przekierowanie...

Jak skonfigurować pocztę w Outlook 365?

Różnice miedzy IMAP a POP3 Oba te protokoły służą do pobierania poczty przychodzącej, IMAP to następca POP3 z uwagi na kilka istotnych różnic w funkcjonowaniu. Protokół POP3 oferuje jedynie komunikację jednostronną. Wiadomości, które przechowywane są...

Jak utworzyć skrzynkę pocztową typu catch All?

W celu utworzenia takiej skrzynki prosimy o kontakt poprzez Helpdesk 24. Nasi administratorzy utworzą taką skrzynkę.

Jak zaimportować skrzynki pocztowe?

Możesz skorzystać z dedykowanej opcji umożliwiającej przeniesienie wiadomości od obecnego operatora na skrzynki utworzone w dhosting.pl. Po zalogowaniu się do dPanelu należy przejść na zakładkę Poczta e-mail. Obok utworzonej skrzynki należy kliknąć przycisk Akcje, a...

Jak zarządzać subskrypcjami w dPoczta.pl?

1. Po zalogowaniu się do dPoczta.pl klikamy ikonkę w lewym dolnym rogu i wybieramy “Zarządzaj folderami”. 2. Wyświetlą nam się ustawienia dotyczące posiadanych przez nas folderów pocztowych. Checkbox’y znajdujące się obok wskazanego folderu informuje, czy...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2003

1. Przy pierwszym uruchomieniu program Outlook wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta e-mail. 2. Kreator w pierwszym z okienek zaznaczamy Dodaj...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2007

1. Lista skonfigurowanych kont. Po uruchomieniu programu Outlook wybieramy z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont. Wyświetla się nam lista skonfigurowanych na naszym komputerze adresów e-mail. 2. Klikamy na przycisk Nowy Pozostawiamy domyślną opcję łączenia z...