Dodawanie i usuwanie skrzynek e-mail

Jak dodać skrzynkę e-mail Po zalogowaniu się do dPanelu wybierz zakładkę Poczta e-mail, a następnie zielony przycisk Nowa skrzynka. Wyświetli się formularz, gdzie możesz dokładnie określić jakie parametry ma posiadać skrzynka. Dodatkowo będziesz miał trzy...

Dodawanie nowego aliasu pocztowego

Aby dodać nowy alias, wybieramy w dPanelu z menu Poczta e-mail, a następnie klikamy zielony przycisk Dodaj alias lub przekierowanie. Następnie wyświetli nam się okienko, gdzie możemy zdefiniować przekierowanie. Podajemy nazwę istniejącej skrzynki lub wpisujemy...

dPoczta.pl – najważniejsze informacje

Podstawowe informacje Domyślnie dla każdego konta włączony jest podstawowy zestaw filtrów antyspamowych: SpamAssassin, SPF/MX i RBL. Ustawienia domyślne można zmienić na liście skrzynek e-mail, dokładny opis znajdziesz tutaj. Zarządzanie filtrowaniem wiadomości Dodawanie filtru Z poziomu...

Gdzie znaleźć źródło wiadomości w dPoczta.pl?

1. Po zalogowaniu się do dPoczta.pl wybieramy folder, gdzie znajduje się wiadomość i zaznaczamy wiadomość, której źródło chcemy podejrzeć. 2. Klikamy ikonkę trzech kropek w górnym menu z podpisem “Więcej” i z rozwiniętej listy wybieramy...

Informacje o skrzynce pocztowej

W celu wyświetlenia listy wszystkich utworzonych kont pocztowych, zaloguj się do dPanelu i wybierz z menu pozycję Poczta e-mail. Ukaże Ci się spis wszystkich adresów pogrupowanych według domen łącznie z aliasami. Jeżeli chcesz zapoznać się...

Jak dodać nową skrzynkę pocztową

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy: zalogować się do dPanelu przejść do zakładki Poczta e-mail kliknąć Nowa skrzynka uzupełnić formularz kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę

Jak mogę pobrać wiadomość w formacie .eml z dpoczta.pl?

W sytuacji gdy chcesz pobrać wiadomość e-mail w formacie .EML przykładowo na potrzeby analizy źródła czy też chcesz podać wiadomość dalej w formie załącznika bez modyfikowania jej źródła podczas przesłania metodą forwardowania, wystarczy że zalogujesz...

Jak odbierać pocztę ze swojej skrzynki na Gmailu?

1. Po zalogowaniu się do GMail należy kliknąć ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybrać Ustawienia. 2. Wybieramy kartę Konta i importowanie. 3. Klikamy Dodaj posiadane konto pocztowe POP3. 4. W wyświetlonym oknie...

Jak przekierować pocztę?

Aby przekierować obsługę poczty do innego usługodawcy należy: Zalogować się do dPanelu Przejść do zakładki Domeny Kliknąć przycisk Akcje z prawej strony nazwy domeny i z listy należy wybrać Zarządzaj DNS Następnie należy kliknąć Przekierowanie...

Jak skonfigurować pocztę w Outlook 365?

Różnice miedzy IMAP a POP3 Oba te protokoły służą do pobierania poczty przychodzącej, IMAP to następca POP3 z uwagi na kilka istotnych różnic w funkcjonowaniu. Protokół POP3 oferuje jedynie komunikację jednostronną. Wiadomości, które przechowywane są...