Webmail dPoczta.pl

dPoczta.pl – najważniejsze informacje

Podstawowe informacje Domyślnie dla każdego konta włączony jest podstawowy zestaw filtrów antyspamowych: SpamAssassin, SPF/MX i RBL. Ustawienia domyślne można zmienić na liście skrzynek e-mail, dokładny opis znajdziesz tutaj. Zarządzanie filtrowaniem wiadomości Dodawanie filtru Z poziomu...

Gdzie znaleźć źródło wiadomości w dPoczta.pl?

1. Po zalogowaniu się do dPoczta.pl wybieramy folder, gdzie znajduje się wiadomość i zaznaczamy wiadomość, której źródło chcemy podejrzeć. 2. Klikamy ikonkę trzech kropek w górnym menu z podpisem “Więcej” i z rozwiniętej listy wybieramy...

Jak mogę pobrać wiadomość w formacie .eml z dpoczta.pl?

W sytuacji gdy chcesz pobrać wiadomość e-mail w formacie .EML przykładowo na potrzeby analizy źródła czy też chcesz podać wiadomość dalej w formie załącznika bez modyfikowania jej źródła podczas przesłania metodą forwardowania, wystarczy że zalogujesz...

Jak przebudować indeks skrzynki e-mail?

W sytuacji gdy przykładowo status Twojej skrzynki na poziomie dPanelu lub też aplikacja e-mail nie listuje wszystkich wiadomości, które powinny znajdować się w wybranej skrzynce e-mail, masz możliwość samodzielnego zlecenia przebudowy indeksów aby naprawić ten...

Jak ustawić podpis z użyciem HTML w dpoczta.pl?

Jeśli wykorzystujesz webmail pod adresem dpoczta.pl jako główną aplikację do obsługi swojej skrzynki, i zachodzi potrzeba ustawienia podpisu w formacie HTML, a więc zawierającego formatowany tekst lub też grafikę, zaloguj się do swojej skrzynki i...

Jak zarządzać subskrypcjami w dPoczta.pl?

1. Po zalogowaniu się do dPoczta.pl klikamy ikonkę w lewym dolnym rogu i wybieramy “Zarządzaj folderami”. 2. Wyświetlą nam się ustawienia dotyczące posiadanych przez nas folderów pocztowych. Checkbox’y znajdujące się obok wskazanego folderu informuje, czy...

Jaki jest limit wielkości załączników dla wiadomości e-mail?

Maksymalnym rozmiarem załączników, które możesz dodać do wysyłanej wiadomości e-mail to 200MB. W sytuacji gdy planujesz wysyłkę większych plików, możemy zasugerować ich kompresję do plików ZIP. Tego typu opcje często są wbudowane w systemy operacyjne...

Przekazywanie wiadomości z usuwaniem za pomocą filtrów w dpoczta.pl

W sytuacji kiedy chcesz przekazywać otrzymane wiadomości na inną skrzynkę lub skrzynki e-mail, możesz skorzystać z przewodnika dostępnego TUTAJ, jednak niekiedy zachodzi potrzeba przekazywania wiadomości dalej z usuwaniem ich tuż po przekazaniu, możesz skorzystać z...

Uruchomienie autorespondera

Autoresponder to funkcja autoodpowiedzi na każdy list docierający na Twoje konto pocztowe. Można w ten sposób poinformować nadawców o chwilowej nieobecności w biurze lub o urlopie. Aktywacja W celu aktywowania autorespondera dla wskazanego adresu e-mail...