Zarządzanie pocztą w dPanelu

Czy jest możliwa zmiana nazwy skrzynki e-mail?

W momencie gdy raz utworzysz skrzynkę o danej postaci czyli przykładowo j.elastyczny@twojadomena.pl, nie ma możliwości zmiany jej nazwy. Niekiedy jednak pojawia się potrzeba aby w wypadku skrzynki imiennej utworzonej dla pracownika, którego nie ma już...

Dodanie domen i adresów e-mail do białej lub czarnej listy

Niekiedy zachodzi sytuacja, że chcesz bądź to dokonać blokady wszystkich wiadomości pochodzących z danej domeny lub też przeciwnie bez względu na kwalifikację przez nasze systemy ochrony jako potencjalny spam, przyjmowanie wiadomości z wybranej domeny. 1....

Dodatkowy odbiorca wiadomości e-mail

Jeśli zachodzi potrzeba, aby wiadomości e-mail, które otrzymujesz na skrzynkę były przekazywane dodatkowo na inny adres, możesz skonfigurować dodatkowego odbiorcę lub odbiorców z poziomu dPanelu. 1. Po zalogowaniu się do dPanelu przejdź do sekcji „Poczta...

Dodawanie i usuwanie skrzynek e-mail

Jak dodać skrzynkę e-mail Po zalogowaniu się do dPanelu wybierz zakładkę Poczta e-mail, a następnie zielony przycisk Nowa skrzynka. Wyświetli się formularz, gdzie możesz dokładnie określić jakie parametry ma posiadać skrzynka. Dodatkowo będziesz miał trzy...

Informacje o skrzynce pocztowej

W celu wyświetlenia listy wszystkich utworzonych kont pocztowych, zaloguj się do dPanelu i wybierz z menu pozycję Poczta e-mail. Ukaże Ci się spis wszystkich adresów pogrupowanych według domen łącznie z aliasami. Jeżeli chcesz zapoznać się...

Jak dodać nową skrzynkę pocztową

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy: zalogować się do dPanelu przejść do zakładki Poczta e-mail kliknąć Nowa skrzynka uzupełnić formularz kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę

Jak przekierować pocztę?

Aby przekierować obsługę poczty do innego usługodawcy należy: Zalogować się do dPanelu Przejść do zakładki Domeny Kliknąć przycisk Akcje z prawej strony nazwy domeny i z listy należy wybrać Zarządzaj DNS Następnie należy kliknąć Przekierowanie...

Jak utworzyć skrzynkę pocztową typu catch All?

W celu utworzenia takiej skrzynki prosimy o kontakt poprzez Helpdesk 24. Nasi administratorzy utworzą taką skrzynkę.

Jak zaimportować skrzynki pocztowe?

Możesz skorzystać z dedykowanej opcji umożliwiającej przeniesienie wiadomości od obecnego operatora na skrzynki utworzone w dhosting.pl. Po zalogowaniu się do dPanelu należy przejść na zakładkę Poczta e-mail. Obok utworzonej skrzynki należy kliknąć przycisk Akcje, a...

Jaki jest limit wysyłki wiadomości w czasie 14-dniowego okresu próbnego?

Z uwagi na ochronę naszych klientów oraz systemów pocztowych, w momencie gdy Twoje konto działa w 14-dniowym okresie próbnym, nałożone jest ograniczenie wysyłanych wiadomości e-mail do 50 sztuk w ciągu dnia z jednej skrzynki. Zapobiegnie...