Zarządzanie pocztą w dPanelu

Dodawanie i usuwanie skrzynek e-mail

Jak dodać skrzynkę e-mail Po zalogowaniu się do dPanelu wybierz zakładkę Poczta e-mail, a następnie zielony przycisk Nowa skrzynka. Wyświetli się formularz, gdzie możesz dokładnie określić jakie parametry ma posiadać skrzynka. Dodatkowo będziesz miał trzy...

Informacje o skrzynce pocztowej

W celu wyświetlenia listy wszystkich utworzonych kont pocztowych, zaloguj się do dPanelu i wybierz z menu pozycję Poczta e-mail. Ukaże Ci się spis wszystkich adresów pogrupowanych według domen łącznie z aliasami. Jeżeli chcesz zapoznać się...

Jak dodać nową skrzynkę pocztową

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy: zalogować się do dPanelu przejść do zakładki Poczta e-mail kliknąć Nowa skrzynka uzupełnić formularz kliknąć przycisk Dodaj skrzynkę

Jak przekierować pocztę?

Aby przekierować obsługę poczty do innego usługodawcy należy: Zalogować się do dPanelu Przejść do zakładki Domeny Kliknąć przycisk Akcje z prawej strony nazwy domeny i z listy należy wybrać Zarządzaj DNS Następnie należy kliknąć Przekierowanie...

Jak utworzyć skrzynkę pocztową typu catch All?

W celu utworzenia takiej skrzynki prosimy o kontakt poprzez Helpdesk 24. Nasi administratorzy utworzą taką skrzynkę.

Jak zaimportować skrzynki pocztowe?

Możesz skorzystać z dedykowanej opcji umożliwiającej przeniesienie wiadomości od obecnego operatora na skrzynki utworzone w dhosting.pl. Po zalogowaniu się do dPanelu należy przejść na zakładkę Poczta e-mail. Obok utworzonej skrzynki należy kliknąć przycisk Akcje, a...

Limity wielkości skrzynek

Dzięki zastosowaniu funkcji limitowania wielkości poszczególnych skrzynek zyskasz pełną kontrolę nad pocztą e-mail. Aktywacja i zarządzie limitem pocztowym Limit możesz ustanowić już podczas tworzenia skrzynki pocztowej. Kolejnym sposobem jest nałożenie limitu dla istniejącej już skrzynki....

Lista możliwych akcji do wykonania na skrzynce pocztowej

Najważniejsze funkcjonalności z skrzynkami e-mail znajdziesz pod przyciskiem Akcje z prawej strony obok nazwy skrzynki. Zmień opis Definiujesz opis dla skrzynki e-mail, opis będzie wyświetlany obok nazwy skrzynki. Zmiana hasła Możesz szybko i łatwo zmienić...

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Poczta elektroniczna to jedna z usług świadczonych drogą internetową, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (e-mail). Konto pocztowe na naszym serwerze można porównać do swoistej skrytki pocztowej, do której inne komputery, poprzez swoich usługodawców (“listonoszów”) wrzucają...

Przekierowanie poczty do innego dostawcy

Aby przekierować pocztę do innego dostawcy kliknij przycisk Przekierowanie poczty, a następnie z listy rozwijanej wybrać odpowiednią wartość. W przypadku przekierowania poczty na usługę GMail należy wybrać wartość GMail. Jeśli jest to inny dostawca, trzeba...