Zarządzanie kontem

Czy mogę założyć dwa loginy do jednego konta dPanel?

Niestety aktualnie nie ma możliwości posiadania dwóch loginów w ramach jednego konta, ze względu na sposób działania systemu zarządzającego usługami. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa Państwa usług poprzez bardziej rygorystyczną kontrolę logowań.

Czym jest i do czego służy dPanel?

Jest to panel administracyjny, który pozwala na zarządzanie wszystkimi najważniejszymi procesami i modułami związanymi z usługą. dPanel jest naszym autorskim rozwiązaniem, które jest przez nas stale rozwijane. Dzięki temu zarządzanie usługami może być przygotowane do...

Jak edytować dane kontaktowe?

W celu edycji danych kontaktowych należy wejść do panelu administracyjnego dPanel, a następnie na głównej stronie w lewym dolnym rogu beda przyciski umożliwiające zmianę podstawowych danych. W celu umieszczenia nowych danych na fakturze proforma należy...

Jak się zalogować do dPanelu?

Aby zalogować się do panelu zarządzania kontem – dPanelu – wystarczy przejść na stronę https://dpanel.pl/, a następnie wpisać login i hasło do swojego konta hostingowego (dane te były tworzone podczas rejestracji usługi w naszej firmie).

Jak zmienić abonenta konta?

W celu wykonania zmiany właściciela konta należy wypełnić “Wniosek o zmianę abonenta konta”, który dostępny jest pod adresem: http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_konta.pdf Celem weryfikacji wniosku, należy przelać kwotę 0,1 PLN na indywidualny numer rachunku przypisany do Twojego konta...

Jak zmienić abonenta/właściciela/płatnika usługi lub konta (cesja)?

W celu wykonania zmiany właściciela konta należy wypełnić Wniosek o zmianę właściciela konta, który dostępny jest pod adresem: http://dhosting.pl/download/wniosek_cesji_konta.pdf Należy przesłać go do nas pocztą elektroniczną lub przez Helpdesk 24h (dostępny w panelu administracyjnym dPanel)...

Jak zmienić/zresetować hasło do dPanelu?

Hasło możesz zmienić samodzielnie poprzez wejście do zakładki Mój profil po zalogowaniu się do dPanelu, zostaniemy przelogowani do starego dPanelu, gdzie będzie można już edytować dane. Innym sposobem jest kliknięcie nazwy Twojego użytkownika w prawym...

Jak zmienić/zrestartować hasło dostępowe do usługi (skrzynki e-mail, FTP, MySQL, itp.)?

Z poziomu dPanelu mają Państwo możliwość zmiany hasła do wszystkich usług dostępnych w dhosting.pl. W celu zmiany hasła muszą być Państwo zalogowani do dPanelu. Aby zmienić hasło do: Skrzynki e-mail: dPanel -> Poczta e-mail ->...

Mój Profil

Zakładka “Mój Profil“, pozwoli Ci na modyfikację Twoich danych konta. Aby ją aktywować kliknij na swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu, a następnie wybierz przycisk “Mój Profil“. Po kliknięciu pojawi się formularz za...

Powiązywanie kont

Funkcja ta umożliwia, na przykład zarządzanie wieloma kontami bez konieczności logowania się na każde z osobna. Jak powiązać konta? W celu dodania nowego konta do puli kont powiązanych, należy w prawym górnym rogu dPanelu kliknąć...