Konfiguracja programów pocztowych

Konfiguracja poczty w aplikacji Windows Mail w systemie Windows 10

Aby skonfigurować skrzynkę w aplikacji „Windows Mail” w systemie „Windows 10”, uruchom program, po czym w lewym dolnym rogu okienka kliknij ikonę z kołem zębatym Z prawej strony okienka pojawi się dodatkowe menu. Wybierz tam...

Konfiguracja programu Thunderbird

1. Kiedy chcemy dodać kolejne konto pocztowe do programu Mozilla Thunderbird klikamy na dowolnym koncie, wtedy pojawi się nam zakładka, w której klikamy Utwórz nowe konto. 2. W nowym oknie Konfiguracja konta e-mail uzupełniamy następujące...

Samodzielna konfiguracja dPoczty – parametry

Dane podstawowe Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: Tak POP3 Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl, port: 110, port (SSL): 995 Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl, port: 25, port (STARTTLS): 587 IMAP Serwer poczty...

W jaki sposób skonfigurować program pocztowy?

Konfiguracja pocztowa jest następująca Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110 Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143 Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:587 Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: TAK Konfiguracja dla połączeń szyfrowanych...

Send this to a friend