1. Strona główna
  2. Ogólne
  3. Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

W związku z ogłoszenie tzw. Białej listy podatników VAT, obowiązkowa jest weryfikacja danych podatnika. W szczególności numerów konta rachunków bankowych, na które dokonywane są płatności za usługi. W związku z tym informujemy, że zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów: „rachunki wirtualne- wykorzystywane przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów- nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Prawo bankowe. Jednak wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie.” Posiadamy rachunki wirtualne, indywidualne dla każdego odbiorcy, które działają w powiązaniu z głównymi rachunkami rozliczeniowymi.

Co za tym idzie, każdy odbiorca naszych usług po wywołaniu białej listy podatników i po wpisaniu rachunku bankowego z faktury o świadczenie usług, otrzyma komunikat:

„Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie.”

Sama lista znajduje się pod tym adresem.

Aktualizacja - 2 stycznia 2020

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły