1. Strona główna
  2. Bazy danych
  3. Zarządzanie bazami danych

Zarządzanie bazami danych

Tworzenie bazy danych oraz użytkownika bazy

Istnieje możliwość utworzenia jednym prostym formularzem nową bazę danych oraz użytkownika bazy danych, w tym celu wystarczy, że na liście baz danych lub użytkowników MySQL kliknąć +Dodaj i z listy wybierzesz Dodaj użytkownika i bazę danych.

Następnie wyświetli się wspominany formularz. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Dodaj bazę i użytkownika.

Podczas tworzenia jednocześnie bazy i użytkownika nie istnieje możliwość zdefiniowania uprawnień do bazy, możesz to zrobić po utworzeniu bazy i użytkownika.

Tworzenie nowej bazy danych

W celu utworzenia nowej bazy, wybieramy w dPanelu opcję Bazy danych, a następnie  Bazy danych MySQL i klikamy +Dodaj. Z listy wybieramy Dodaj bazę danych.

W nowo otwartym formularzu wybieramy użytkownika, który będzie posiadał do niej uprawnienia, stopień uprawnień oraz wpisz nazwę.

Nazwa bazy danych łącznie z loginem może mieć maksymalnie 64 znaki.

Po weryfikacji wprowadzonych danych zapisujemy zmiany, przez kliknięcie Dodaj bazę danych.

Pełne – użytkownik posiada uprawnienia do każdej operacji na bazie danych.

Tylko odczyt – użytkownik może jedynie ‘obejrzeć’ bazę danych, nie ma uprawnień, aby ją edytować

Indywidualne – użytkownik posiada dokładnie zdefiniowane uprawnienia. Lista uprawnień wyświetla się po kliknięciu na przycisk Indywidualne.

Zarządzanie bazami danych

Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich utworzonych baz danych, wybierz w dPanelu Bazy danych, a następnie Bazy danych MySQL.

Po kliknięciu w nazwę wybranej bazy lub przycisku Szczegóły wyświetlą się szczegółowe informacje.

Informacje ogólne – Znajdziesz tutaj kiedy wybrana baza została utworzona oraz z jakiego adresu IP, jakie były wykonywane na niej ostatnia operacje i z kiedy dostępna jest ostatnia kopia bezpieczeństwa.

Dane do połączenia – wszystkie niezbędne dane do połączenia się z wybraną bazą danych.

Przypisani użytkownicy – w tym polu zweryfikujesz jacy użytkownicy bazy danych są przypisani do wybranej bazy danych oraz jakie posiadają uprawnienia. W tym miejscu możesz również zarządzać uprawnieniami dla bazy danych.

Kopie zapasowe – w tym polu znajdziesz wszystkie podstawowe informację na temat dostępnych kopii wybranej bazy, szczegółowe informacje na temat backupu baz danych znajdziesz tutaj.

Dodatkowo z prawej strony każdej bazy danych znajdziesz przycisk Akcje, który da Ci szybki dostęp do najważniejszych opcji.

Dodaj opis – umożliwia utworzenie krótkiego opisu danej bazy, możesz tu wpisać np. do jakiego serwisu jest przypisana baza danych.

Przypisz użytkownika – możesz przypisać nowego lub kolejnego użytkownika bazy danych dla wskazanej bazy.

Odśwież rozmiar bazy danych – powoduje natychmiastowe odświeżenie rozmiaru bazy danych.

Importuj z pliku – możesz zaimportować dowolną bazę danych MySQL, więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wykonaj kopię zapasową -przycisk pozwala na stworzenie aktualnej kopii wybranej bazy danych, więcej informacji w tym temacie znajdziesz tutaj.

Wyczyść bazę – powoduje usunięcie całej zawartości bazy danych.

Usuń bazę danych – usuwa nieodwracalnie całą bazę danych.

Tworzenie nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika, otwórz w dPanel’u moduł Bazy danych, a następnie Użytkownicy MySQL i klikamy +Dodaj . Będziesz mógł wybrać, czy dodać użytkownika bazy danych, czy użytkownika baz danych (master).

Użytkownik MySQL Master ma nadane uprawnienia do wszystkich baz danych przypisanych do konta. Ze względu na szerokie uprawnienia używaj tego użytkownika wyłącznie do zadań administracyjnych.

Podczas wyboru Dodaj użytkownika MySQL wyświetli się formularz, gdzie należy zdefiniować nazwę użytkownika, hasło, oraz jaka ewentualnie baza danych ma być przypisana i z jakimi uprawnieniami.

Nazwa użytkownika bazy danych łącznie z loginem może mieć maksymalnie 16 znaków.

Przy wyborze Dodaj użytkownika MySQL Master  również wyświetli się formularz, z tą różnicą, iż pojawia się sugerowane silne hasło oraz login rozpoczyna się od nazwy konta do dPanel’u.

Użytkownik MySQL Master ma nadane uprawnienia do wszystkich baz danych przypisanych do konta. Ze względu na szerokie uprawnienia używaj tego użytkownika wyłącznie do zadań administracyjnych.

Pełne – użytkownik posiada uprawnienia do każdej operacji na bazie danych.

Tylko odczyt – użytkownik może jedynie ‘obejrzeć’ bazę danych, nie ma uprawnień, aby ją edytować

Indywidualne – użytkownik posiada dokładnie zdefiniowane uprawnienia. Lista uprawnień wyświetla się po kliknięciu na przycisk Indywidualne.

Zarządzanie użytkownikami

W celu wyświetlenia wszystkich użytkowników obecnie mogących korzystać z baz danych wybierz w dPanelu opcję  Bazy danych, a następnie Użytkownicy MySQL.

Po wykonaniu tej operacji możemy zmienić hasło wybranemu użytkownikowi, klikając na link o tym tytule i podając w formularzu nowe hasło.

Pamiętaj, że zmiana hasła w dPanel’u nie powoduje jego aktualizacji w plikach konfiguracyjnych stron!

Za pomocą menu Akcje po prawej stronie listy użytkowników, możemy przypisać użytkownikowi bazę danych, bądź dodać opis do użytkownika.

Dodaj opis – umożliwia utworzenie krótkiego opisu danej użytkownika, możesz tu wpisać np. do jakiego serwisu jest przypisany użytkownik

Przypisz bazę danych – możesz przypisać nową lub kolejną bazę danych dla wskazanego użytkownika.

Usuń – powoduje nieodwracalne usunięcie użytkownika. Usunięcie nie będzie możliwie, jeżeli do wskazanego użytkownika jest przypisana jakakolwiek baza danych.

Kliknięcie nazwy użytkownika lub opcji Szczegóły obok nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie szczegółów.

Informacje ogólne – znajdziesz tutaj kiedy dany użytkownik został utworzony oraz z jakiego adresu IP. Wyświetlona zostanie również ostatnia operacja.

Dane do połączenia – wszystkie niezbędne dane do połączenia się z wybranym użytkownikiem.

Przypisane bazy danych – sprawdzisz jakie bazy danych są przypisane do wskazanego użytkownika. Możesz w tym miejscu określić również uprawnienia dla poszczególnych baz lub przypisać kolejną bazę danych.

Zmiana użytkownika przypisanego do bazy danych

W celu zmiany użytkownika, który przypisany jest do bazy danych, skorzystaj z modułu Bazy Danych i wybieramy Użytkownicy MySQL.

Stwórz nowego użytkownika, przypisz mu wybraną bazę, wybierz stopień uprawnień, i zatwierdź dodanie poprzez kliknięcie w Dodaj użytkownika MySQL, informację jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Następnym krokiem, który musimy wykonać, jest odebranie uprawnień aktualnemu użytkownikowi. Możesz to zrobić również na stronie Użytkownicy MySQL.

W tym celu, kliknij na nazwę użytkownika na liście. Rozwinie się menu, klikamy na Przypisane bazy danych, a następnie na Odbierz uprawnienia.

Dostęp do bazy danych poprzez phpMyAdmin

dhosting.pl udostępnia swoim klientom wygodny interfejs do zarządzania bazami danych MySQL – phpMyAdmin. Aby z niego skorzystać należy udać się na stronę https://dpanel.pl/mysql lub kliknąć odnośnik na stronie głównej dPanel’u i wprowadzić dane dostępu do bazy danych.

Do bazy danych należy się zalogować poprzez nazwę użytkownika i hasło.

Zarządzaj swoim kontem za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aplikację dhosting.pl instalujesz dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje mobilne, których używasz. Aby ją zainstalować, znajdź dhosting.pl w:

  • Google Play, jeśli używasz Android'a
  • App Store, jeśli używasz iOS'a
  • Windows Phone Store, jeśli używasz Windows Phone
 następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji.

Google Play Apple Store Windows Store
Aktualizacja - 16 lipca 2019

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły